แคตตาล็อกออนไลน์

  • บริการจัดหา รปภ.ดูแลความปลอดภัยสมุทรปราการ

    บริการรักษาความปลอดภัยสมุทรปราการ จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจ ออกตรวจการปฎิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยทุกวัน และถ้ามีเหตูร้ายหรือเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น สามารถประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่หรือหน่วยงานอื่นๆ เข้าแก้ไขเหตุการณ์ได้อย่างเฉียบพลัน รวดเร็ว นอกจากนี้บริษัทยังจัดให้มี เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบ และสายตรวจตำรวจ ในผลัดกลางคืนไว้ควบคุมการตรวจสอบ การปฎิบัติงานของพนักงาน  เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน จึงมั่นใจได้ว่า ระบบบริหารการจัดการของบริษัทฯ สามารถรับประกันความพึงพอใจ ต่อผู้ว่าจ้างให้ดำเนินตามนโยบายของบริษัทฯเป็นอย่างดี

    หมวดหมู่ : บริษัทรักษาความปลอดภัย

    ดูรายละเอียด