เอ็นไอวีเซอร์วิส รักษาความปลอดภัย

เกี่ยวกับเรา

บริษัทรักษาความปลอดภัย เอ็น.ไอ.วี. เซอร์วิส สมุทรปราการ  เป็นนิติบุคคลได้มาตรฐานตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558 วัตถุประสงค์ให้บริการงานด้านรักษาความปลอดภัยให้แก่บริษัท ห้าง ร้าน สำนักงาน โรงงาน หมู่บ้าน โรงเรียน อพาร์ทเม้นท์ คอนโด องค์กรของรัฐ ได้จดทะเบียนตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2557 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0115557020097 โดยมีนางสาวสุพิชญ์รดา อรัญนนท์ เป็นกรรมการบริหาร ประวัติการศึกษา ปริญญาตรีนิติศาสตร์บัญฑิต บริหารจัดการโดยทีมงานคุณภาพ มีความชำนาญมีมาตรฐานการให้บริการด้าน รปภ.อย่างมืออาชีพ มีความมั่นคง วางใจได้ตลอด 24 ชั่วโมง

บริษัทเล็งเห็น "ความปลอดภัย" เป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของธุรกิจ ทำให้มีความมุ่งมั่น ตระหนักถึงคุณภาพ ความคุ้มค่าของบริการ จึงได้พัฒนาด้านการฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพสูงสุดก่อนออกให้บริการลูกค้าเรื่อยมา โดยผู้ฝึกสอนที่มีประสบการณ์ทางด้านรักษาความปลอดภัยมากกว่า 10 ปี บริษัทฯ ฝึกฝนพัฒนาบุคคลากรให้มีทักษะความรู้ความสามารถในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความพร้อมร่างกายและจิตใจ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์มีความมั่นใจในการปฎิบัติงานตลอดเวลา

 

รักษาความปลอดภัยบางพลี

 

สินค้าและบริการ

บริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ต่างๆ รับฟังความต้องการของผู้ว่าจ้าง ร่วมประชุมวางแผนจัดสรรกำลังพล ลงตามจุดสำคัญต่างๆ เพื่อคัดกรองควบคุม ตรวจตรา สังเกตเฝ้าระวังและเข้าระงับเหตุซึ่งหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพตามข้อกำหนดของผู้ว่าจ้าง พร้อมประเมินผลการทำงานของ รปภ. เป็นระยะ

สถานที่รับบริการรักษาความปลอดภัย

 • สำนักงาน โรงงาน โกดัง คลังสินค้า โรงงานอุตสาหกรรม
 • อาคารพาณิชย์ รักษาความปลอดภัยบุคคลและทรัพย์สินผู้ว่าจ้าง
 • ไซต์งานก่อสร้าง ลานจอดรถ ดูแลสถานที่ชั่วคราว
 • หมู่บ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม ที่พักอาคารชุด อพาร์ทเม้นท์
 • โชว์รูมรถยนต์ ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ศูนย์ประชุม
 • สถานที่ราชการ สถาบันการศึกษา

 

จัดหายามรักษาความปลอดภัยบางพลี


บริการหลังการขาย บริษัทฯอำนวยวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้ท่านได้สบายใจกับธุรกิจของท่าน พร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ได้ทันที วิเคราะห์แนวทางการรักษาความปลอดภัยตามความเหมาะสมในการตรวจสอบคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ

 • มีหัวหน้าหน่วยเข้าตรวจตามจุดทุก 2 ชั่วโมง

 • มีสายตรวจประจำบริษัทฯเข้าตรวจ กลางวัน-กลางคืน

 • มีฝ่ายบริหาร เข้าตรวจสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

 • มีสายตรวจพิเศษ (ตำรวจท้องที่) เข้าพื้นที่ทันทีกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

 • มีการประเมินผลงานประจำเดือน

 • มีการฝึกอบรมทบทวนประจำเดือน

 • มีการฝึกอบรมทบทวนประจำปี

 • กรณีสับเปลี่ยนพนักงานภายใน 30 นาที

 

บริษัท รปภ. สมุทรปราการ


อุปกรณ์ที่พนักงานของเราใช้ในการปฏิบัติงาน

 • เครื่องแบบและอุปกรณ์ : ชุดเครื่องแบบพนักงาน เสื้อกันฝนสำหรับพนักงานรักษาความปลอดภัย

 • อุปกรณ์การทำงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย : ไฟฉายพร้อมถ่าน กระบอง มีดด้ามปลายปืน กุญแจมือ เสื้อกันฝน รองเท้าบู้ท เสื้อจราจร นกหวีด

 • เอกสารบันทึกรายงานเหตุการณ์ : สมุดลงเวลาทำงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย สมุดบันทึก รายงานเหตุการณ์ประจำวัน

 • อุปกรณ์เสริมรักษาความปลอดภัย : วิทยุสื่อสาร การ์ดสแกน นาฬิกายาม อุปกรณ์ตรวจวัตถุโลหะ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม หรือข้อตกลง เป็นกรณีที่บริษัทฯ ได้เสนอ

 • ระบบรักษาความปลอดภัยอิเล็กทรอนิกส์ : ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ระบบบัตรผ่านเช้า-ออก (ACCESS CONTROL) ระบบกันขโมยและป้องกันผู้บุกรุก (IDS) ระบบตรวจการณ์ (GUARD TOUR) ศูนย์รับแจ้งเหตุ (CAMS) เครื่องตรวจสอบโลหะและอาวุธ (Metal Detector)

 • อุปกรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกอื่นๆ : แผงกั้นแบบมีล้อเลื่อน กระบอง อุปกรณ์ดับเพลิง กระจกตรวจใต้ท้องรถ ป้อมรักษาการณ์สำเร็จรูปตามมาตรฐานที่กำหนด

 • อุปกรณ์แต่งกาย เครื่องแบบ หมวก สายนกหวีด กระบอง เข็มขัด กุญแจมือ รองเท้า เสื้อกันฝน รองเท้าบูท ไฟฉาย

 • อุปกรณ์จราจร สายจราจร หมวกจราจร ถุงมือจราจร กระบองไฟ เสื้อจราจร ไฟฉาย

 • อื่นๆ นาฬิกายาม(ตามตกลง) จักรยาน วิทยุสื่อสาร แผงกั้น ล้อเลื่อน สมุดจดบันทึก

 

จำหน่ายอุปกรณ์พนักงานรักษาความปลอดภัยสมุทรปราการ

 

 


"ดูแลรักษาความปลอดภัย เช้า-ค่ำ ทุกสภาวะอากาศ
มีพลัง มีความสามารถ รักษาหน้าที่ มีวินัย มีสติจิตใจเข้มแข็ง"

ติดต่อบริษัทรักษาความปลอดภัย เอ็นไอวี เซอร์วิส

>> ต้องการเจ้าหน้าที่ รปภ. ติดต่อเราเลย โทร 0-2752-2392 <<

เอ็นไอวี


หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากร เบื้องต้น การตั้งใจในการทำงาน ความเหมาะสม บุคคลิคลักษณะกิริยามารยาท ทัศนะคติ วิสัยทัศน์ ความซื่อสัตย์ สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เคยต้องโทษคดีร้ายแรงมีความพร้อมในการฝึกอบรมวิชาชีพรักษาความปลอดภัยตามที่บริษัทกำหนด ยินยอมให้ตรวจสอบประวัติอาชญากรรม

คุณสมบัติของพนักงานรักษาความปลอดภัย ชาย-หญิง-หัวหน้าชุด

 • ชาย มีสัญชาติไทย เชื้อชาติไทย อายุ 18-55 ปี

 • ส่วนสูง 160 ซม. ขึ้นไป

 • หญิง มีสัญชาติไทย เชื้อชาติไทย อายุ 18-45 ปี

 • ส่วนสูง 155 ซม. ขึ้นไป

 • มีบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน

 • วุฒิการศึกษาภาคบังคับ

 • หัวหน้าชุด ชาย มีสัญชาติไทย เชื้อชาติไทย อายุ 25-55 ปี

 • ส่วนสูง 160 ซม. ขึ้นไป

 • วุฒิการศึกษามัธยมการศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า

 • มีประสบการณ์การเป็น รปภ. อย่างน้อย 2 ปี

 • ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรการเป็นผู้นำของบริษัท

แคตตาล็อกออนไลน์

 • รักษาความปลอดภัย security guardสมุทรปราการ

  รักษาความปลอดภัย security guard บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น.ไอ.วี.เซอร์วิส จำกัด ได้เล็งเห็น " ความปลอดภัย " เป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของธุรกิจ ทำให้มีความมุ่งมั่น ตระหนัก ถึงคุณภาพ ความคุ้มค่า ของบริการ และพัฒนาด้านการฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพสูงสุดก่อนออกให้บริการลูกค้าเรื่อยมา โดยผู้ฝึกสอนที่มีประสบการณ์ทางด้านรักษาความป...

  หมวดหมู่ : บริษัทรักษาความปลอดภัย

  ดูรายละเอียด
 • บริการจัดหา รปภ.ดูแลความปลอดภัยสมุทรปราการ

  บริการรักษาความปลอดภัยสมุทรปราการ จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจ ออกตรวจการปฎิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยทุกวัน และถ้ามีเหตูร้ายหรือเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น สามารถประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่หรือหน่วยงานอื่นๆ เข้าแก้ไขเหตุการณ์ได้อย่างเฉียบพลัน รวดเร็ว นอกจากนี้บริษัทยังจัดให้มี เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบ และสายตรวจตำรวจ ในผลัดกลางคืนไว้ควบ...

  หมวดหมู่ : บริษัทรักษาความปลอดภัย

  ดูรายละเอียด
 • บริการรักษาความปลอดภัย สมุทรปราการ

  บริษัทรักษาความปลอดภัย สมุทรปราการ ภายใต้ความรับผิดชอบของ บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น.ไอ.วี. เซอร์วิส จำกัด ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ มีหน้าที่ดำเนินการสรรหา รับสมัครคัดเลือก ตรวจสอบประวัติ ฝึกอบรม ปฐมนิเนศน์ ทดสอบตามระบบของบริษัทฯ จัดทำทะเบียนประวัติ ติดตามประวัติการทำงาน ประเมินผล พิจารณาโทษเมื่อผิดระเบียบวินัย พัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน พิจา...

  หมวดหมู่ : บริษัทรักษาความปลอดภัย

  ดูรายละเอียด
 • บริษัทจัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัยสมุทรปราการ

  บริษัทจัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัยสมุทรปราการ คุณสมบัติและการคัดเลือกบุคคลากร ชาย มีสัญชาติไทย เชื้อชาติไทย อายุ 18-55 ปี ส่วนสูง 160 ซม. ขึ้นไป หญิง มีสัญชาติไทย เชื้อชาติไทย อายุ18-45 ปี ส่วนสูง 155 ซม. ขึ้นไป มีบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน วุฒิการศึกษาภาคบังคับ หัวหน้าชุด ชาย มีสัญชาติไทย เชื้อชาติไทย อายุ 25-55 ปี ส่วนสูง 16...

  หมวดหมู่ : บริษัทรักษาความปลอดภัย

  ดูรายละเอียด
 • จัดหา รปภ. ที่ผ่านการฝึกอบรมสมุทรปราการ

  จัดหา รปภ. ที่ผ่านการฝึกอบรม การฝึกอบรม พนักงานรักษาความปลอดภัยก่อนปฎิบัติหน้าที่นับเป็นสิ่งสำคัญในการปฎิบัติงาน เนื่องจากบุคคลากรที่ได้รับการคัดเลือกเข้ามาเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย บางคนอาจจะไม่มีประสบการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยมาก่อน ดังนั้นต้องสร้างมาตรฐาน คุณภาพเดียวกัน บริษัทให้ความสำคัญตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกบุคคลากรที่มีความพร้อมทั้งร...

  หมวดหมู่ : บริษัทรักษาความปลอดภัย

  ดูรายละเอียด

ติดต่อเรา

ชื่อธุรกิจ

บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น ไอ วี เซอร์วิส จำกัด

ที่อยู่

100/197 หมู่ 11
ตำบลบางปลา
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

โทรศัพท์

แฟกซ์

อีเมล

เวลาทำการ

เปิด 8.00-17.00

พิกัด

13.5909379, 100.7233719

โซเชียลมีเดีย

ภาพกิจการ

 • รักษาความปลอดภัย เอ็น.ไอ.วี.เซอร์วิส สมุทรปราการ