แคตตาล็อกออนไลน์

  • บริษัทจัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัยสมุทรปราการ

    บริษัทจัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัยสมุทรปราการ คุณสมบัติและการคัดเลือกบุคคลากร ชาย มีสัญชาติไทย เชื้อชาติไทย อายุ 18-55 ปี ส่วนสูง 160 ซม. ขึ้นไป หญิง มีสัญชาติไทย เชื้อชาติไทย อายุ18-45 ปี ส่วนสูง 155 ซม. ขึ้นไป มีบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน วุฒิการศึกษาภาคบังคับ หัวหน้าชุด ชาย มีสัญชาติไทย เชื้อชาติไทย อายุ 25-55 ปี ส่วนสูง 160 ซม. ขึ้นไป วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่3 หรือเทียบเท่า มีประสบการณ์การเป็น รปภ. อย่างน้อย 2 ปี ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการเป็นผู้นำของบริษัท

    หมวดหมู่ : บริษัทรักษาความปลอดภัย

    ดูรายละเอียด