แคตตาล็อกออนไลน์

บริษัทจัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัยสมุทรปราการ

หมวดหมู่สินค้า :  บริษัทรักษาความปลอดภัย
ขอรายละเอียด ขอใบเสนอราคา

บริษัทจัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัยสมุทรปราการ

คุณสมบัติและการคัดเลือกบุคคลากร

 • ชาย มีสัญชาติไทย เชื้อชาติไทย อายุ 18-55 ปี
 • ส่วนสูง 160 ซม. ขึ้นไป
 • หญิง มีสัญชาติไทย เชื้อชาติไทย อายุ18-45 ปี
 • ส่วนสูง 155 ซม. ขึ้นไป
 • มีบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน
 • วุฒิการศึกษาภาคบังคับ
 • หัวหน้าชุด ชาย มีสัญชาติไทย เชื้อชาติไทย อายุ 25-55 ปี
 • ส่วนสูง 160 ซม. ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่3 หรือเทียบเท่า
 • มีประสบการณ์การเป็น รปภ. อย่างน้อย 2 ปี
 • ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการเป็นผู้นำของบริษัท