รักษาความปลอดภัย เอ็น.ไอ.วี.เซอร์วิส

0-2752-2392-3
nivservice@hotmail.com

แคตตาล็อก

บริษัทจัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัยสมุทรปราการ

หมวดหมู่สินค้า :  บริษัทรักษาความปลอดภัย
ขอรายละเอียด ขอใบเสนอราคา

บริษัทจัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัยสมุทรปราการ

คุณสมบัติและการคัดเลือกบุคคลากร

 • ชาย มีสัญชาติไทย เชื้อชาติไทย อายุ 18-55 ปี
 • ส่วนสูง 160 ซม. ขึ้นไป
 • หญิง มีสัญชาติไทย เชื้อชาติไทย อายุ18-45 ปี
 • ส่วนสูง 155 ซม. ขึ้นไป
 • มีบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน
 • วุฒิการศึกษาภาคบังคับ
 • หัวหน้าชุด ชาย มีสัญชาติไทย เชื้อชาติไทย อายุ 25-55 ปี
 • ส่วนสูง 160 ซม. ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่3 หรือเทียบเท่า
 • มีประสบการณ์การเป็น รปภ. อย่างน้อย 2 ปี
 • ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการเป็นผู้นำของบริษัท

บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น ไอ วี เซอร์วิส จำกัด
ที่อยู่ : 100/197 หมู่ 11 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 0-2752-2392-3
แฟกซ์ : 0-2752-2393
Line ID : niv-service
อีเมล : nivservice@hotmail.com
เวลาทำงาน : ทุกวัน 24 ชั่วโมง
พิกัด : 13.59089 , 100.72318