รักษาความปลอดภัย เอ็น.ไอ.วี.เซอร์วิส

0-2752-2392-3
nivservice@hotmail.com

แคตตาล็อก

บริการรักษาความปลอดภัย สมุทรปราการ

หมวดหมู่สินค้า :  บริษัทรักษาความปลอดภัย
ขอรายละเอียด ขอใบเสนอราคา

บริษัทรักษาความปลอดภัย สมุทรปราการ

ภายใต้ความรับผิดชอบของ บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น.ไอ.วี. เซอร์วิส จำกัด ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ มีหน้าที่ดำเนินการสรรหา รับสมัครคัดเลือก ตรวจสอบประวัติ ฝึกอบรม ปฐมนิเนศน์ ทดสอบตามระบบของบริษัทฯ จัดทำทะเบียนประวัติ ติดตามประวัติการทำงาน ประเมินผล พิจารณาโทษเมื่อผิดระเบียบวินัย พัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน พิจารณาส่งเสริมสวัสดิการของพนักงาน


บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น ไอ วี เซอร์วิส จำกัด
ที่อยู่ : 100/197 หมู่ 11 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 0-2752-2392-3
แฟกซ์ : 0-2752-2393
Line ID : niv-service
อีเมล : nivservice@hotmail.com
เวลาทำงาน : ทุกวัน 24 ชั่วโมง
พิกัด : 13.59089 , 100.72318